Mūsų kelias į tvarią verslo plėtrą

 

Įmonei „Alpina“, kaip dažų prekių ženklo lyderei, tenka ypatinga atsakomybė, visų pirma tvarumo srityje. Tvari plėtra mums – tai atsisakymas gyventi būsimų kartų sąskaita. Tai apima ekonominius, ekologinius ir socialinius aspektus. Tvarumas įmonei „Alpina“ – jokia naujiena, tik šiandien jis visam pasauliui tampa vis svarbesnis. „Alpinos“ prekių ženklas priklauso įmonių grupei, kur šeimos verslą plėtoja jau penktos kartos atstovai, labai atsakingai žiūrintys į išteklius ir kurių tikslas – išlaikyti ir padidinti įmonės vertę. „Deutsche Amphibolin Werke“ (sutrumpintai „DAW“) tai, ką šiandien vadiname tvarumu, į savo verslo filosofijos aprėptį įtraukė pačioje įmonės įkūrimo pradžioje, t. y. 1895-aisiais metais, Oberamštadte, Odenvalde. Tvarumo koncepcija įmonių grupei „DAW“ ir konkrečiai „Alpinai“ būdinga visoms vertės kūrimo grandims, taip pat ir administracijai. Tai apima viską: nuo sertifikuotos produkcijos iki įmonės vaikų darželių. Tvarios plėtros vadybininkas, Vidaus projektavimo grupė ir Tvaraus vystymosi taryba kartu su išorės ekspertais rūpinasi tuo, kad visa įmonių grupė „DAW“ ir „Alpina“ kaip paskira bendrovė žengtų tolesnius žingsnius tvarios plėtros keliu. Apie kertinius mūsų tvarumo principus galite pasiskaityti „Alpinos“ kronikoje.

 

 

Tyrimai ir kūrimas

Daugelis tvarių inovacijų yra kilę moderniausia įranga aprūpintame Kūrybiniame tyrimų skyriuje, kuriame dirba itin aukštos kompetencijos specialistai. Tai patvirtina daugiau kaip 100 patentų, užregistruotų „DAW“ per pastaruosius 30 metų. Tyrimų esmė – ieškoti naujų galimybių kuriant dar tvaresnes dažomąsias medžiagas. „DAW“ – ne tik dispersinių dažų, bet ir naujoviškų dažų be tirpiklių kūrėja. Nuo 2005 metų tyrėjus remia Dr. Roberto Murjahno institutas, patariantis visais aplinkosaugos ir gyvenamosios aplinkos sveikatos klausimais.