Alpina prekinį ženklą Lietuvoje atstovauja

UAB „CAPAROL LIETUVA“
Kirtimų g. 41,
LT-02244 Vilnius

Tel.: +370 52 60 20 15


Faks: +370 52 63 92 84

info@alpina.lt


Įmonės kodas: 300517417
PVM mokėtojo kodas: LT 100002043714
 


Direktorius:
Gediminas Masiulionis


Teisinės nuorodos

Šio tinklapio turinys ir dizainas yra DAW SE nuosavybė, saugoma autorinių teisių ir kitų nuosavybės teisių. Tinklapio turiniu leidžiama naudotis išskirtinai asmeniniam naudojimui. Norint naudoti tinklapyje pateiktą informaciją, iliustracijas ar duomenis kitais, ypatingai komerciniais tikslais, būtina gauti išankstinį DAW SE sutikimą. Atkreipiame dėmesį, kad daliai tinklapyje esančios informacijos gali būti taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, kuriomis mes turime teisę naudotis. Šis tinklapis nesuteikia vartotojams jokių licencijų į autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises.

Tinklapyje pateikiama informacija yra atidžiai tikrinama, reguliariai  atnaujinama ir pildoma. Tačiau nesuteikiame garantijos, kad čia pateikiama informacija yra visiškai išsami, teisinga ir laiku atnaujinta.  Negali būti reikalaujama atsakomybės už mūsų tinklapyje pateiktą informaciją, išskyrus atvejus, jei tai sietųsi su  tyčia ar dideliu neatsargumu, kurių pasėkoje buvo padaryta žala gyvybei, sveikatai ar kūno sužeidimai. 


Mūsų tinklapyje yra nuorodų į kitus interneto tinklapius. Mes aiškiai pabrėžiame, kad neturime jokios įtakos tų tinklapių dizainui ir turiniui. Mes negalime garantuoti kituose tinklapiuose  pateikiamos informacijos aktualumo, teisingumo, išsamumo ir kokybės, todėl atsiribojame nuo visų kitų tinklapių turinio. Šis paaiškinimas taikomas visoms mūsų nuorodoms į išorinius tinklapius ir jų turiniui.